035/827-1215

ИНФОРМАЦИЈЕ

Обавештење за родитеље / друге законске заступнике ученика
који уписују средњу школу

Портал Моја средња школа представља платформу која Вам омогућава да извршите електронске услуге у вези са пријемним испитом, завршним испитом и уписом у први разред средње школе за школску 2021/2022. годину, за школе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, са изузетком музичких, балетских и специјалних школа.

На порталу Моја средња школа: https://mojasrednjaskola.gov.rs можете проверити све евидентиране податке за конкретног ученика, али и пронаћи све статистичке податке о основним и средњим школама, као и друге информације које могу помоћи у правилном одабиру будуће школе. Сходно Календару уписних активности, на дневном нивоу можете пратити главне актуелности.
Да бисте користили електронске услуге, потребно је да будете ауторизован корисник. Ауторизовани корисник може бити искључиво родитељ или други законски заступник који има одговарајућа права приступа до података о конкретном ученику, путем налога на Порталу Мој есДневник. Односно, уколико имате налог на порталу Мој есДневник или имате налог на Националном порталу за електронску идентификацију eID.gov.rs, којим приступате порталу Мој есДневник, омогућене су следеће електронске услуге:
1. подношење електронске пријаве за полагање пријемних испита
2. подношење приговора на резултате завршног испита
3. подношење електронске листе жеља
4. подношење електронске пријаве за упис у средњу школу
Налог на есДневнику можете добити од разредног старешине у основној школи, а налог на државном порталу за електронску идентификацију можете сами креирати регистровањем на eID.gov.rs.
Позивамо вас да, у складу са текућом епидемиолошком ситуацијом, а, пре свега, због здравља и безбедности, користите расположиве електронске услуге у вези са процедурама за упис у средњу школу. Свакако, све захтеве ћете моћи и на стари начин да поднесете, непосредно у школи.

Упис ученика у први разред

 

 ОБАВЕШТЕЊЕ О УПИСУ ДЕЦЕ У ПРВИ РАЗРЕД 

ОШ “БРАНКО РАДИЧЕВИЋ” БУНАР
ПРЕКО АПЛИКАЦИЈЕ еУПИС
ЗА ШКОЛСКУ 2021/22. ГОДИНУ

 

Упис ученика у први разред основне школе, у складу са заказаним терминима, обавља се у периоду од 1. априла до 31. маја 2021. године. Истог дана ће психолог извршити  тестирање ученика.

Према члану 18 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018- др. закон, 10/2019, 27/2018- др. закон и 6/2020) у први разред основне школе уписује се:

 • свако дете које до почетка школске године има најмање шест и по, а највише седам и по година, односно децарођена од 01.03.2014.године до 28.02.2015. године, (редован упис)
 • дете узраста од шест до шест и по година, односно деца рођена од 01.03.2015. године до 31.08.2015. године, након провере спремности за полазак у школу коју врши психолог школе (превремени упис)
 • дете старије од седам и по година, које из оправданих разлога није уписано у школу

Изузетно, детету може да се одложи упис у први разред за годину дана, у складу са законом.

Школа је дужна да упише дете које има пребивалиште на подручју школе, док дете са подручја друге школе може да упише на захтев родитеља,  у складу са просторним могућностима.

На порталу еУправа (euprava.gov.rs) од 22.03.2021. године до 28.05.2021. године, родитељима ће бити доступна услуга еЗаказивање термина за упис и тестирање детета у ОШ.

Уколико родитељи нису у могућности да закажу термин електронским путем, могу се обратити школи, како би школа у договору са њима то учинила кроз апликацију. У том случају потребно је доставити следеће податке: ЈМБГ родитеља, име и презиме родитеља, адреса електронске поште, контакт телефон, ЈМБГ детета, име и презиме детета.

Напомена: уколико родитељ, дете није држављанин РС доставити следеће податке: ЕБС/број пасоша и земља издавалац родитеља, име и презиме родитеља, адреса електронске поште, контакт телефон, ЈМБГ/ЕБС/број пасоша и земља издавалац детета, име и презиме детета.

МПНТР је обезбедило подршку родитељима, сва питања и недоумице у вези са заказивањем термина могу се поставити на контакт телефон: 0117350557.

Родитељи приликом уписа детета не подносе ниједан документ  у папирном облику-подаци из матичних књига рођених, евиденције пребивалишта и здравственог информационог система се прибављају по службеној дужности, електронским путем.  Изузетно, ако је лекарски преглед обављен код приватног лекара, биће потребно да га  родитељ  донесе у школу. Такође, школе су у обавези да по службеној дужности прибаве потврде о обављеном обавезном предшколском програму.

Приликом уписа, родитељи се могу изјаснити о изборном предмету (верска настава и грађанско право).

  

За све информације,

Телефон: 035/ 8271- 215

Психолог школе: Радмила Грујичић

Секретар школе: Гордана  Симић

Информација за родитеље у вези са еЗаказивањем термина за упис и тестирање  детета у ОШ

 

И ове године родитељи / други законски заступници који су грађани Републике Србије могу електронским путем да закажу на Порталу еУправа термин за упис и тестирање детета у основну школу покретањем услуге еЗаказивање термина за упис и тестирање детета у ОШ.

Потребно је да:

 • Будете регистрован корисник, односно имате креиран налог на државном порталу за електронску идентификацију eID.gov.rs
 • Покренете услугу на Порталу еУправа (Услуге → Образовање → еЗаказивање термина у ОШ)
 • Закажете термин у школи којој Ваше дете територијално припада

Приликом уписа није потребно да прилажете документа, јер ће их школа прибавити по службеној дужности, и то:

 • Извод из матичне књиге рођених
 • Уверење о пребивалишту
 • Уверење о похађању припремног предшколског програма
 • Потврду о обављеном лекарском прегледу – лекарско уверење*

* Изузетак је само лекарско уверење уколико сте преглед обавили код приватног лекара.

Напомена 1: Термин можете да откажете 24 часа раније. Уколико не откажете термин и не дођете у заказаном термину у школу, систем Вам неће дозволити да наредних 14 дана резервишете нови термин за упис и тестирање детета у основну школу електронским путем. У том случају, родитељи ће морати директно да се обрате школи и закажу нови термин.

Напомена 2: Уколико имате додатна питања и недоумице у вези са заказивањем термина, обратите се контакт центру на 011/73-505-57. Телефонска подршка доступна је од 22. марта 2021. године и током трајања уписа у основне школе сваког радног дана од 7.30 до 15.30 часова.

 

09. и 10. априла биће одржан пробни завршни испит у школи у Бунару

09.04.2021. – МАТЕМАТИКА

10.04.2021. – СРПСКИ ЈЕЗИК

10.04.2021. – КОМБИНОВАНИ

ОШ „Бранко Радичевић“ Бунар

СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА ПРВИ РАЗРЕД ШКОЛСКЕ 2021/22. ГОДИНЕ

 

СРПСКИ ЈЕЗИК

 1. БУКВАР – Светлана Јоксимовић
 2. НАСТАВНИ ЛИСТОВИ УЗ БУКВАР– Светлана Јоксимовић
 3. ЧИТАНКА – Светлана Јоксимовић

 

МАТЕМАТИКА

 1. МАТЕМАТИКА – Светлана Јоксимовић

УЏБЕНИК (1.2.3.4.  ДЕО) 

 

СВЕТ ОКО НАС

 1. СВЕТ ОКО НАС – Светлана Јоксимовић

УЏБЕНИК

 1. СВЕТ ОКО НАС – Светлана Јоксимовић

РАДНА СВЕСКА УЗ УЏБЕНИК

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА

 1. ЧАРОБНИ СВЕТ МУЗИКЕ – Гордана Илић

УЏБЕНИК

 

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА

 1. ЛИКОВНА КУЛТУРА – Јован Глигоријевић

 УЏБЕНИК

 

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК –„THE ENGLISH BOOK”    

 

Lorena Roberts, Stella Maidment

Happy House, енглески језик за 1. разред основне школе уџбеник са електронским додатком  ( треће издање)

 

 

 

 

НАПОМЕНА:Куповати само уџбенике који се налазе на списку .

ОШ „Бранко Радичевић“ Бунар

СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА ДРУГИ РАЗРЕД ШКОЛСКЕ 2021/22. ГОДИНЕ

 

СРПСКИ ЈЕЗИК-НОВИ ЛОГОС

 

Уз речи растемоЧитанка за српски језик за други разред основне школе

Наташа Станковић Шошо,  Маја Костић

 

Дар речи  ‒  Граматика за српски језик за други разред основне школе

Јелена Срдић

 

Латиница    Уџбеник за други разред основне школе

Душка Милић, Татјана Митић

 

Радна свеска –  уз уџбенички комплет српског језика и књижевности за други разред основне школе

Јелена Срдић, Наташа Станковић Шошо

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК-„THE ENGLISH BOOK “  

 

Happy Hous 2, енглески језик за други разред основне школе треће издање

Stella Maidment, Lorena Roberts

 

МАТЕМАТИКА„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”

 

Математика 2 , уџбеник за други разред основне школе (први и други део) Ћирилица

Нела Малиновић Јовановић, Јелена Малиновић

 

Математика 2 , радна  свеска за други разред основне школе  (први и други део)

ћирилица; (уџбенички комплет)

Нела Малиновић Јовановић, Јелена Малиновић

 

СВЕТ ОКО НАСВУЛКАН ИЗДАВАШТВО

 

Свет око нас 2, уџбеник за други разред основне школе; ћирилица

Драгана Златић, Марија Вујовић

 

Свет око нас 2, радна свеска за други разред основне школе; ћирилица; (уџбенички комплет)

Драгана Златић, Марија Вујовић

 

 

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО

 

Музичка култура 2, уџбеник за други разред основне школе; Ћирилица

Маја Обрадовић

 

 

НАПОМЕНА:Куповати само уџбенике који се налазе на списку .

ОШ „Бранко Радичевић“ Бунар

СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД ШКОЛСКЕ 2021/22. ГОДИНЕ

 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК

Назив издавача Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора Број и датум решења министра/покрајинског секретара
„НОВИ ЛОГОС” СРПСКИ ЈЕЗИК 3

за трећи разред основне школе;

уџбенички комплет;

ћирилица

650-02-00592/2019-07

од 11.2.2020.

У свету речи,

Читанка за српски језик за трећи разред основне школе

Наташа Станковић Шошо,

Маја Костић

Дар речи,

граматика за српски  језик за трећи разред основне школе

Јелена Срдић
Радна свеска

уз уџбенички комплет српског језика и књижевности за трећи разред основне школе

Наташа Станковић Шошо,

Јелена Срдић

 

СТРАНИ ЈЕЗИК

Назив издавача Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора Број и датум решења министра/покрајинског секретара
„АКРОНОЛО” Our Discovery Island 2,  енглески језик за трећи разред основне школе;

уџбенички комплет

(уџбеник, аудио компакт диск и радна свеска)

 

Sagrario Salaberry 650-02-00541/2019-07

од 10.1.2020.

 

МАТЕМАТИКА

Назив издавача Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора Број и датум решења министра/покрајинског секретара
„НОВИ ЛОГОС” Математика 3, уџбеник за трећи разред основне школе (први, други, трећи и четврти део) Сенка Тахировић Раковић,

Ива Иванчевић Илић

650-02-00619/2019-07

од 28.1.2020.

 

ПРИРОДА И ДРУШТВО

Назив издавача Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора Број и датум решења министра/покрајинског секретара
„НОВИ ЛОГОС” Природа и друштво 3, уџбеник за трећи разред основне школе Андријана Шикл Ерски,

Марина Мунитлак

650-02-00582/2019-07

од 11.2.2020.

Природа и друштво 3, радна свеска за трећи разред основне школе;

уџбенички комплет;

ћирилица

 

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА

Назив издавача Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора Број и датум решења министра/покрајинског секретара
„НОВИ ЛОГОС” Ликовна култура 3, уџбеник за трећи разред основне школе;

ћирилица

Милутин Мићић,

Гордана Мићић

650-02-00461/2019-07

од 17.1.2020.

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА

Назив издавача Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора Број и датум решења министра/покрајинског секретара
„НОВИ ЛОГОС” Музичка култура 3, уџбеник за трећи разред основне школе;

ћирилица

Драгана Михајловић Бокан,

Марина Ињац

650-02-00596/2019-07

од 4.2.2020.

 

НАПОМЕНА: Куповати само уџбенике који се налазе на списку .

 ОДАБРАНИ УЏБЕНИЦИ ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД     за школску 2021/2022. годину

„НОВИ ЛОГОС”  

СРПСКИ ЈЕЗИК 4 за четврти разред основне школе; уџбенички комплет; ћирилица

 

650-02-00291/2020-07 од 25.1.2021.
 

Бескрајне речи,

Читанка за српски језик за четврти разред основне школе

 

Наташа Станковић Шошо, Соња Чабрић
 

Дар речи,

Граматика за српски језик за четврти разред основне школе

 

Јелена Срдић, Зорана Петковић
 

Радна свеска

уз уџбенички комплет српског језика и књижевности за четврти разред основне школе

 

Наташа Станковић Шошо, Јелена Срдић, Зорана Петковић
„НОВИ ЛОГОС” Математика 4,

уџбеник за четврти разред основне школе (први, други, трећи и четврти део); ћирилица

Сенка Тахировић Раковић, Ива Иванчевић Илић 650-02-00281/2020-07 од 17.12.2020.
„НОВИ ЛОГОС” Природа и друштво 4,

уџбеник за четврти разред основне школе

Александар Кандић, Гордана Субаков Симић, Жељко Васић Ивана Петровић Иван Матејић 650-02-00308/2020-07 од 5.1.2021.
 

Природа и друштво 4,

радна свеска за четврти разред основне школе

 

 

Природа и друштво 4,

тематски атлас уз уџбеник природе и друштва за четврти разред основне школе; уџбенички комплет; ћирилица

 

„НОВИ ЛОГОС” Ликовна култура 4,

уџбеник за четврти разред основне школе; ћирилица

Милутин Мићић, Гордана Мићић 650-02-00234/2020-07 од 30.12.2020.
„НОВИ ЛОГОС”  

Музичка култура

за четврти разред основне школе; ћирилица

 

Драгана Михајловић Бокан, Марина Ињац 650-02-00270/2020-07 од 26.11.2020.
„БИГЗ“ школство  

Tiptoes 4

енглески језика за 4. разред основне школе, четврта година учења; уџбенички комлет (уџбеник и радна свеска)

 

Весна Тутуновић 650-02-00460/2020-07

од 19. 02. 2021.

 

НАПОМЕНА:Куповати само уџбенике који се налазе на списку .

ОШ „Бранко Радичевић“ Бунар

СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА ПЕТИ РАЗРЕД ШКОЛСКЕ 2021/22. ГОДИНЕ

СРПСКИ ЈЕЗИК„НОВИ ЛОГОС“

 

 1. Уметност речи”, читанка за пети разред основне школе – ћирилица

Наташа Станковић Шошо, Бошко Сувајџић

 1. Дар речи ”, граматика за пети разред основне школе – ћирилица

Јелена Срдић

 1. Радна свеска”, уџбенички комплет српског језика и књижевности – ћирилица

Наташа Станковић Шошо, Бошко Сувајџић, Јелена Срдић

 

МАТЕМАТИКА„KLETT“2018

 

Небојша Икодиновић, Слађана Димитријевић

 1. Математика 5”, уџбеник за пети разред основне школе

 

Бранислав Поповић,Марија Станић, Ненад Вуловић, Сања Милојевић

 1. Математика 5”, збирка задатака са решењима за пети разред

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИКTHE ENGLISH BOOK

 

Project 2, енглески језик за 5. разред основне школе;

Уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска) српско издање.

Аутор уџбеника: Tom Hutchinson

Аутор радне свеске: Tom Hutchinson , Rod Fricker

 

 

ИСТОРИЈАЕДУКА

 

Александра Тодосијевић

Историјауџбеник за пети разред основне школе

 

ГЕОГРАФИЈАЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ

 

Јелена Ћалић, Милован Миливојевић, Милутин Тадић

 1. ГЕОГРАФИЈАуџбеник за пети разред основне школе

 

БИОЛОГИЈАКЛЕТТ

 

Горан Милићев, Ена Хорват

 1. Биологија уџбеник за пети разред основне школе

 

МУЗИЧКО НОВИ ЛОГОС

 

Александра Паладин, Драгана Михајловић Бокан

 1. МУЗИЧКА КУЛТУРА уџбеник за пети разред основне школе

 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА „НОВИ ЛОГОС“

 

Жељко Васић, Дијана Каруовић

 1. „Уџбенички комплет за пети разред (уџбеник, материјал за конструкторско моделовање и електронски додатак)”, уџбеник за пети разред основне школе ћирилица

 

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВОКЛЕТТ 2018.

 

Светлана Мандић

        1.Информатика и рачунарство, уџбеник за пети разред основне школе

 

 

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК ЈП „ЗАВОД  ЗА УЏБЕНИКЕ”

 

Гордана Летић Глишић, Ранка Вујановић

 

 1. HALLO, FREUNDE! 1, немачки језик за пети разред основне школе, прва година учења, уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, аудио ЦД) Madalena Bolognese

 

НАПОМЕНА:Куповати само уџбенике који се налазе на списку .

ОШ „Бранко Радичевић“ Бунар

СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА ШЕСТИ РАЗРЕД ШКОЛСКЕ 2021/22. ГОДИНЕ

 

СРПСКИ ЈЕЗИКНОВИ ЛОГОС

 

Уметност речи, читанка за српски језик и књижевност за шести разред основне школе

Наташа Станковић Шошо, Бошко Сувајџић

Дар речи, граматика српског језика за шести разред основне школе

Слађана Савовић, Јелена Срдић, Драгана Ћећез Иљукић

Радна свеска уз уџбенички комплет српског језика и књижевности

Наташа Станковић Шошо, Бошко Сувајџић, Слађана Савовић, Јелена Срдић, Драгана Ћећез Иљукић

 

МАТЕМАТИКА„KLETT“

 

Математика, уџбеник за шести разред основне школе; ћирилица

Небојша Икодиновић, Слађана Димитријевић

Математика, збирка задатака за шести разред основне школе; ћирилица; (уџбенички комплет)

Бранислав Поповић, Марија Станић, Ненад Вуловић, Сања Милојевић

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИКTHE ENGLISH BOOK

 

Project 3, енглески језик за шести разред основне школе; уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска) српски издање

Аутор уџбеника: Tom Hutchinson;

Аутори радне свеске:

Tom Hutchinson, Rod Fricker

 

 

ИСТОРИЈА-„ЕДУКА

 

Историја, уџбеник са одабраним историјским изворима за шести разред основне школе;

Ћирилица

Александар Тодосијевић

 

ГЕОГРАФИЈАЈПЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ

 

Географија за шести разред основне школе; ћирилица

Милутин Тадић

 

 

 

 

БИОЛОГИЈАГЕРУНДИЈУМ”

 

Биологија за шести разред основне школе; ћирилица

Тихомир Лазаревић, мр Весна Миливојевић, др Тијана Прибићевић, др Томка Миљановић

 

ФИЗИКА-ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

 

Физика за шести разред основне школе;  ћирилица

Дарко Капор, Јован Шетрајчић

Физиказбирка задатака са лабораторијским вежбама за шести разред основне школе; ћирилица

Бранислав Цветковић, Јован Шетрајчић, Милан Распоповић

 

МУЗИЧКО „НОВИ ЛОГОС”

 

Музичка култура 6, уџбеник за шести разред основне школе; ћирилица

Александра Паладин, Драгана Михајловић Бокан

 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА-„НОВИ ЛОГОС”

 

Техника и технологија 6, за шести разред основне школе; уџбенички комплет (уџбеник и материјал за конструкторско обликовање); ћирилица

Жељко Васић, Иван Ћисалов, Дијана Каруовић, Марија Бокан

 

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО-„КLЕТТ”

 

Информатика и рачунарство 6 за шести разред основне школе; ћирилица

Светлана Мандић

 

 

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК- КLЕТТ

 

 Maximal 2“ немачки језик за 6. разред основне школе; уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, два компакт диска)

Ђорђо Мота, Елжбијета Крупак Кемпити, Клаудија Брас, Дагмар Глик, Јулија Катарина Вебер, Лидија Шобер

 

 

НАПОМЕНА:Куповати само уџбенике који се налазе на списку .

ОШ „Бранко Радичевић“ Бунар

СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА СЕДМИ РАЗРЕД ШКОЛСКЕ 2021/22. ГОДИНЕ

 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

Назив издавача Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора Број и датум решења министра/покрајинског секретара
„НОВИ ЛОГОС” СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ  7

за седми разред основне школе;

уџбенички комплет;

ћирилица

650-02-00529/2019-07

од 20.1.2020.

Уметност речи, Читанка за седми разред основне школе Наташа Станковић Шошо,

Бошко Сувајџић

Дар речи,

Граматика српског језика за седми разред основне школе

Слађана Савовић,

Јелена Срдић,

Драгана Ћећез Иљукић

Радна свеска

уз уџбенички комплет српског језика и књижевности за седми разред основне школе

Наташа Станковић Шошо,

Бошко Сувајџић,

Слађана Савовић,

Јелена Срдић,

Драгана Ћећез Иљукић

Решења задатака, Радна свеска 7 уз уџбенички комплет, Српски језик и књижевност за седми разред основне школе Весна Ломпар

Зона Мркаљ,

Зорица Несторовић

 

 

СТРАНИ ЈЕЗИК

 

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” Amici 3,

италијански језик за седми разред основне школе,

трећа година учења;

уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, компакт диск)

Јасмина Стојковић,

Александра Блатешић

650-02-00491/2019-07

од 17.1.2020.

„THE ENGLISH BOOK” Project 4, Serbiан editon,

 енглески језик за седми  разред основне школе;

седма година учења;

уџбенички комплет

(уџбеник и радна свеска)

Tom Hutchinson 650-02-00503/2019-07

од 4.2..2020.

МУЗИЧКА КУЛТУРА

 

„НОВИ ЛОГОС” Музичка култура 7, уџбеник за седми разред основне школе;

ћирилица

 Александра Паладин,

Драгана Михајловић Бокан

650-02-00556/2019-07

од 27.1.2020.

ИСТОРИЈА

 

„ЕДУКА” Историја 7,

уџбеник са одабраним историјским изворима за седми разред основне школе;

ћирилица

 

Милица Омрчен,

Невена Грбовић

650-02-00484/2019-07

од 24.2.2020.

ГЕОГРАФИЈА

 

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” Географија 7

за седми разред основне школе;

ћирилица

Милутин Тадић 650-02-00611/2019-07

од 5.2.2020.

ФИЗИКА

 

„БИГЗ школство” Физика 7,

уџбеник за седми разред основне школе

Катарина Стевановић,

Марија Крнета,

Јелена Радовановић

650-02-00598/2019-07

од 24.2.2020.

Физика 7,

 збирка задатака са лабораторијским вежбама и решењима  за седми разред основне школе;

уџбенички комплет;

ћирилица

 

Катарина Стевановић,

Марија Крнета,

Радмила Тошовић

 

МАТЕМАТИКА
„KLETT” Математика,

уџбеник за седми разред основне школе

 

Небојша Икодиновић,

Слађана Димитријевић

 

650-02-00536/2019-07

од 20.1.2020.

Математика,

збирка задатака за седми разред основне школе;

уџбенички комплет;

ћирилица

Бранислав Поповић,

Марија Станић,

Сања Милојевић,

Ненад Вуловић

БИОЛОГИЈА
„ГЕРУНДИЈУМ” Биологија 7

за седми разред основне школе;

ћирилица

Весна Миливојевић,

Томка Миљановић,

Тихомир Лазаревић,

Тијана Прибићевић

650-02-00553/2019-07

од 13.2.2020.

ХЕМИЈА
„НОВИ ЛОГОС” Хемија 7 ,

уџбеник за седми разред основне школе

Татјана Недељковић,

Драгана Анђелковић

650-02-00579/2019-07

од 4.2.2020.

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА
„НОВИ ЛОГОС” Техника и технологија

 за седми разред основне школе;

уџбенички комплет (уџбеник и збирка материјала за конструкторско моделовање са упутством);

ћирилица

Аутори уџбеника:

Иван Ђисалов,

Дијана Каруовић,

Иван Палинкаш.

 

Аутори збирке материјала:

Иван Ђисалов,

Драган Урошевић.

650-02-00464/2019-07

од 12.2.2020.

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО
„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” Информатика и рачунарство

за седми разред основне школе;

ћирилица

Милош Папић,

Далибор Чукљевић

650-02-00363/2019-07

од 16.12.2019.

 

 

НАПОМЕНА: Куповати само уџбенике који се налазе на списку .

ОШ „Бранко Радичевић“ Бунар

СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА OСМИ РАЗРЕД ШКОЛСКЕ 2021/22. ГОДИНЕ

 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

Назив издавача Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора Број и датум решења министра/покрајинског секретара
„НОВИ ЛОГОС” СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ  8

за осми разред основне школе;

уџбенички комплет;

ћирилица

Чаролија стварања, Читанка за осми разред основне школе Наташа Станковић Шошо,

Бошко Сувајџић

650-02-00260/2020-07

од 16.12.2020.

Језичко благо,

Граматика српског језика за седми разред основне школе

Светлана Слијепчевић Бјеливук,

Наташа Станковић Шошо,

Бошко Сувајџић

650-02-00260/2020-07

од 16.12.2020.

У потрази за језичким и књижевним благом Радна свеска

уз уџбенички комплет српског језика и књижевности за осми разред основне школе

Светлана Слијепчевић Бјеливук,

Наташа Станковић Шошо,

Бошко Сувајџић

650-02-00260/2020-07

од 16.12.2020.

 
 

 

 

СТРАНИ ЈЕЗИК

 

 „ДАТА СТАТУС” Amici d’Italia 2,

италијански језик за osmi разред основне школе,

трећа и четврта година учења;

уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, компакт диск)

Аутори:

Уџбеник:Елетра Ерцолино,

Т. Ана Пелегрино

650-02-00478/2019-07

од 19.12.2019.

Радна свеска:

Бологнесе Мадалена,

Ивана Виапиани

„THE ENGLISH BOOK” Project 5,

Serbiан editon,

енглески језик за осми  разред основне школе;

осма година учења;

уџбенички комплет

(уџбеник и радна свеска)

Tom Hutchinson 650-02-00338/2020-07

од 5.1.2021.

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА

 

„НОВИ ЛОГОС” Музичка култура 8, уџбеник за осми разред основне школе;

ћирилица

Александра Паладин,

Драгана Михајловић Бокан

650-02-00307/2020-07

од 23.12.2020.

 

ИСТОРИЈА

 

„БИГЗ школство” Историја 8,

уџбеник са одабраним историјским изворима за осми разред основне школе;

Урош Миливојевић, Зоран Павловић,       Весна Лучић 650-02-00457/2020-07          од 1.3.2021.
 

ГЕОГРАФИЈА

 

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” Географија 8,

за осми разред основне школе;

ћирилица

Милка Бубало Живковић, Драгица Гатарић 650-02-00391/2020-07

од 1.2.2021.

 

ФИЗИКА

 

„БИГЗ школство” Физика 8, уџбеник за осми разред основне школе Јелена Радовановић, Владан Младеновић 650-02-00450/2020-07

од 2.2.2021.

Физика 8, збирка задатака са лабораторијским вежбама за осми разред основне школе; уџбенички комплет; ћирилица Јелена Радовановић, Владан Младеновић
 

 

МАТЕМАТИКА

„KLETT” Математика 8,

уџбеник за осми разред основне школе

 

Небојша Икодиновић,

Слађана Димитријевић

 

650-02-00298/2020-07

од 16.12.2020.

Математика 8,

збирка задатака за осми разред основне школе;

уџбенички комплет;

ћирилица

Бранислав Поповић,

Марија Станић,

Сања Милојевић,

Ненад Вуловић

 

БИОЛОГИЈА

„ГЕРУНДИЈУМ” Биологија 8

за осми разред основне школе;

ћирилица

Весна Миливојевић,

Томка Миљановић,

Тихомир Лазаревић,

Оливера Бијелић Чабрило

650-02-00364/2020-07

од 5.1.2021.

 

ХЕМИЈА

„НОВИ ЛОГОС” Хемија 8,

уџбеник за осми разред основне школе

Татјана Недељковић,

 

650-02-00273/2020-07

од 11.12.2020.

 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА

„НОВИ ЛОГОС” Техника и технологија 8

 за осми разред основне школе;

уџбенички комплет (уџбеник и комплет материјала);

ћирилица

Жељко васић,

Борислав Дакић

650-02-00247/2020-07

од 13.1.2021.

 

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО

„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” Информатика и рачунарство 8,

за осми разред основне школе;

ћирилица

Милош Папић,

Далибор Чукљевић

650-02-00099/2020-07

од 4.9.2020.

 

НАПОМЕНА: Куповати само уџбенике који се налазе на списку .