035/827-1215

Lokacija

Selo Bunar udaljen je 12 kilometara od Jagodine. Pogodan geografski položaj sela doprinosio je, posebno u vreme između dva svetska rata, značajnom napretku. Bunar je u dva mandata bio opština.

Danas ova mesna zajednica ima oko 200 domaćinstava, odnosno oko 500 stanovnika .

Postoji i Matična osnovna osmogodišnja škola ‘Branko Radičević’.

School address:

35273 Bunar

Pomoravlje

12 km from Jagodina

other

Bunar

Dragocvet